Oddziały:

Sosnowiec od 9:30-17:00
Mierzęcice od 9:00-17:00